Uzņēmuma informācija

SIA "Auto-kosmētika"

Tvaikoņu iela 2-4, Rīga, Latvija, LV-1007

Reģ. Nr. 40103633556

PVN Reģ. apliecība LV40103633556

AS DNB banka, RIKO LV 2X

Konta nr. LV34RIKO0002930164823

m.t.: +371 2-68-59-883

e-pasts: andrej.cizik@glossmatic.lv